“laboro” web orrialdean zure zalantzak argitzeko moduko adibideak aurkituko dituzu.

  • KONTRATUA

Lan-kontraturik gabeko lanpostua

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2013/09/trabajar-sin-contrato.html

Lege iruzurrezko behin-behineko kontratua (mugagabea izan beharko litzateke)

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2009/09/los-contratos-temporales-en-fraude-de.html

ETT bidezko kontratuak eta lege iruzurrezko “Kontratuak”

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2015/06/contrato-ett-consultora-servicios.html

“Hurrengo denboraldian” berriro zuri kontratatzeko enpresaren betebeharra

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/09/contrato-fijo-discontinuo.html

  • LANALDIA

Lanaldia eta legez kanpoko ordu gehigarriak

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/12/calculo-jornada-realizada.html

Ordu osagarriak/Jardunaldi aldagarria

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/02/contrato-jornada-variable.html

Otartekoaren atsedenaldirako eskubidea

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/12/retribucion-descanso-bocadillo.html

Ordu gehigarriak

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/10/horas-extras-obligacion-pago.html

  • SOLDATA

Gutxieneko soldata lanpostuaren arabera

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/10/determinacion-del-salario-correcto.html

Nominak ez ordaintzea

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2015/07/impago-nomina.html

Lanaren ordainketa jai-egunetan eta atseden egunetan

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2011/03/las-horas-en-festivos-o-dias-de.html

  • OPORRAK

Oporren inguruko lanbide arauak

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2011/05/demanda-vacaciones-fecha-escoger.html

Bi segidako asterako oporren eskubidea

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2015/05/derecho-dos-semanas-vacaciones-seguidas.html

  • AUTONOMO FALTSUAK

Nola jakin autonomo faltsua zaren?

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2010/12/falsos-autonomos-mercantil-contrato.html

  • LANEKOAK EZ DIREN BEKAK/PRAKTIKAK

Bekadun Faltsuak eta Praktika Faltsuak

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/03/becarios-fraude-ley.html

  • KALERATZEA

Kaleratze motak

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2009/09/que-hacer-cuando-te-despidan.html

Kaleratze gutunak eta beste dokumentu batzuk izenpetzeko arauak

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2013/03/firmar-carta-despido-no-conforme.html

Kitatze-agiriaren kalkulua

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2012/10/calcular-finiquito-liquidacion.html

Kaleratu ondoren berriz onartzea

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2016/05/readmision-despido-trabajador.html

“Langabezian uzten zaitugu” (baina errealitatea da kaleratu egin zaituztela)

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2014/06/despido-tacito-encubierto.html

Kaleratze objektiboa aitzakia modura

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2015/07/despido-objetivo-falso.html

  • LANGILEEN ESKUBIDEAK

Egoera sinestezinak 1

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2010/01/cosas-increibles-de-los-derechos-de-los.html

Egoera sinestezinak 2

http://laboro-spain.blogspot.com.es/2010/01/cosas-increibles-de-los-derechos-de-los_31.html