HAUSNARKETAK ERAIKITZEN

“Gazteriaren oraina eta etorkizuna ulertzeko gakoak”

Dokumentua deskargatu nahi baduzu, egin klik hemen: acta_eusk_construyendo-reflexiones.

1. PARTAIDETZA

 • Sarrera: Víctor Reloba, Espainiako Gazte Kontseilua (CJE)

Gazteriaren inguruko estereotipoak agerikoak izaten dira belaunaldi bakoitzean, joera sistematikoa hurrengo belaunaldiarekiko mesfidantza izanik. Neska-mutil gazteak, inguruneko adinekoak (gurasoak, maisu jaun/andreak, etab.) errespetatzen ez dituzten “tiranoak” izango balira bezala aurkeztuak izaten dira. z-eusk-ps

Ohiko estereotipo bat izaten da gazteriari izaera ez parte hartzailea, indibidualista eta gizarteko arazoekiko axolagabea leporatzea. Hala ere, datuen arabera, 2000. urtera bitarteko gazteriaren partaidetza % 30ekoa zen, 2016an % 20koa izanik, baina eremu guztietan hedapena nagusitu da, sindikalean eta bakezalean izan ezik. Era berean, 15M-an gazteriaren % 35ak partaidetza aktiboa erakutsi zuen. Horrela, esan dezakegu trantsizioko belaunaldiaren ondoren, bigarren belaunaldi parte hartzaileena garela. Baina gure partaidetza ezberdina da, kolektiboetan eta kanpaina ez formaletan, elkartetan gara partaide, baina ez bazkide, etab. modura.

Zein erronka ditugu etorkizunerako?

Partaidetzarekin lotutako desberdintasunekin amaitzen joatea, izan ere, nabarmenagoa da unibertsitate ikasketak dituzten erdi-goi mailako klaseko gizonezkoaren partaidetza kopurua. Ondorioz, partaidetza tarte batean gizonezkoak nagusitzen dira eta gazteriaren % 38a kanpoan uzten da.

Egungo partaidetza maila ez jaistea. Horretarako, gure ustean funtsezkoa da konstituzioaren 48. Artikulua, eskolatik hura sustatzea eta horrez gainera 16 urterekin bozkatzeko eskubidearen alde borroka egitea. Gure eskakizun maila hedatuz joan behar gara eta adibidez, konpetentzia ez formalen onarpena lortzeko ere borrokatu.

Ardura gure gain hartu behar dugu eta transmititu gazteon kontua dela gehiago eta hobeto parte hartzeko modua hautatzeko erabakia. GARAIAK ALDATZEN ARI DIRA.

Zenbateraino da beharrezkoa Gazte Kontseiluak aldatzea, partaidetza modu berriak eskuratzeko?

Hain zuzen, erronka giltza da, errealitate berriekin egokitzea eskatzen du eta jadanik badaude Gazte Kontseiluak kolektibo Ez formalak integratzeko aldaketa horiek egiten ari direnak. Gazte Kontseiluak Gazteriarekin egokitu behar dira eta ez alderantziz.

 • Heziketa Ez Formala: Raúl González, Lurberri Aisialdirako eta Olgetarako Eskola

Gazteriaren ideiak, uste sendoak, ametsak, erronkak Heziketa Ez Formalean islatzen dira.

Heziketa ez formalaren inguruko 5 ideia nagusi:

Heziketa ez formala eremu giltza izaten da gazteen partaidetzarako. Sormenerako, eraldaketarako, kritikarako, gizarte garapenerako eta hobekuntzarako baliabide bat da, bai helduentzat eta bai pertsona gazte erabiltzaileentzat.

Gizarte mailako eskaera bat estaltzera dator. Noizbait heziketa ez formalean partaide izandako familiek euren seme-alabentzat eskatu egiten dute. Nerabeentzat egiazkotasun eta garapen esparruak izaten dira. Gizartearen marjinetan aurkitzen den edozeinentzat funtsezko eremua izan ohi da.

Heziketa ez formalean jarduten diren elkarteak osoak, eraldatzaileak, bokaziozkoak izaten dira.

Beharrezkoa eta funtsezkoa da heziketa ez formala baloratzea: Bai dagokion ohoreagatik eta bai baliabide ekonomikoen ekarpenagatik.

Pertsonen artean adituak ematen ditu ezagutzera, beraz, aberasgarria da banakako mailan zein gizarte mailan. Bertara etortzen denak, arrazoi ezberdinengatik egiten du (bokazioa, curriculuma…), horiek guztiak baliodunak izanik.

Beharrezkoak eta posibleak al dira burokratizazioa gutxiago erreklamatzeko ekintza bateratuak?

Eska daitezke eta hala egitea dagokio, epeak etab. arintzeko sinplifikazio proposamenak daudenez. Gogoan hartu horretarako aukera duzuenok!!!

 • Elkartegintza: Javier Bermejo, I Becchi

Zer da elkarte bat?  Pertsona talde honen alderdi komuna “familia” da, helburu komun batean oinarrituta jardutea bilatzen duena.

Zein erronkari egiten diote aurre? BOK erronkari:

Burokraziaren B. Arantzaz betetako bide bat da, legeak, izapideak, zergak (IAE) barne hartzen dituena, …eta azkenean horietako batekin ziztada jasaten amaitzen dugu.

Ondarearen O. Denbora, borondatez eskaintzen den ondare bat da, giltza da denbora behar bezala banatzea, pertsona batzuen gainkarga saihesteko.

Kutsaduraren K. Funtsezkoa da “atzetik datozen” pertsonak kutsatzea, gazteria berria atxikitzea eta horrela elkarteen segida bermatzea.

2. EMANTZIPAZIOA:

 • Enplegua:  Ibai Navarro, Gazte Langileok

Guztiok jasaten dugu behin-behinekotasuna gure enpleguan eta gure egunerokotasunean. Behin-behinekotasun honek, bestalde, ohiko sindikazio moduak eragozten ditu, esaterako laneko eskubideak defendatzeko modua. Ondorioz, ekimen berri bat eskaintzera gatoz (laneko Auto-defentsa Sarea) laneko eskubideak defendatzeko baliabide berri modura, gazteentzat izateaz gain, pertsona guztiengana hedatzen dena.

Sarea, gatazka zehatzen aurrean erantzuna emateko da, enpleguarekin lotutako gazte elkartegintza berriro jendarteratzea nahi du, hain zuzen enpleguarekin lotutako errealitate berrietatik abiatuta. Errealitate hauek aldatu egin dira eta horregatik, egoera eta behar berrien aurrean erantzuna emango duten antolatzeko modu berriak behar ditugu. Laneko Auto-defentsa Sarea, errealitate honetarako eta behar horietarako Erantzun bat ematera dator.

 • Heziketa Formala:

Aitor Etxarte, Nafarroako eskola kontseilua

Nafarroa da unibertsitate ikasketak dituzten pertsonen kopuru handieneko erkidegoa, eta hain zuzen emakumezkoek gutxi gorabehera % 50a eratzen dute! Baina halaber lehen mailako ikasketak amaitutako edo ikasketarik gabeko pertsonen (nagusiki gizonezkoak) % 25a islatzera dator!

“Paisaia” hau guztiok marraztu dugu, eta horregatik guztion zeregina da hura aldatzea. Baina, zeintzuk dira gainditu behar ditugun erronka zehatzak?

Lehenik eta behin, indarrean dagoen tarte izugarriarekin amaitzea. Hezkuntza sistema inklusiboagoa izatea. Bigarren, pentsatzea zeintzuk iritsi diren azkenak eta nolakoa den horien egoera. Halaber kontuan hartzea generoa, diskriminazio elementu modura, hala nola kontuan hartu beharrekoak diren bestelako elementuak, hezkuntza sistema benetan inklusiboa izatea nahi badugu.

Edurne Zaratiegui, NUP-eko Ikasleen Kontseilua:

Partaidetza funtsezkoa da (funtsezkoena) gazteriarentzat, esparru guztietan eta horien artean, hezkuntzakoan. Hala ere, hezkuntzaren esparruan, pertsona ugari dira nahi dituzten ikasketak egitera heldu ezin direnak, baita sistema publikoan ere.

Egoera honen aurrean ez da aski izango kexatzea, aldiz derrigorrezkoa izango da jardutea eta parte hartzea, izan ere, hezkuntzarik gabe ez daukagu ezer!

Gauzak nola dauden ikusita, agerikoa gertatzen zaigu “honek ez duela funtzionatzen”! Aldaketa itzela behar dugu! Guztiok izan behar dugu benetako eskubidea eta aukera ikasketak egiteko! Hezkuntzaren oinarrizko eskubidearen alde borrokatu behar dugu!

3. NAZIOARTEKOA

 • Migrazio Mugimenduak: Javier Induráin, Nafarroako SOS Arrazakeria

Opari bat da gai hau jorratuz parte hartzeko aukera izatea. Baina bere konplexutasunagatik eta hedaduragatik oparia pozoindua bihurtzen da, 3 minututan jorratzen badugu.

Migrazio mugimenduak aipatzean, derrigorrezko lekualdatze masiboak eta horien arrazoiak ditugu hizpide (Gerrak, baliabideen ustiapena, politika anti-sozialak, ingurumena, etab.). Ondorioz, dena lapurtzen eta pobretzen duten herrialde garatuak izango ditugu hizpide. Horrela, pertsona guztien lehenengo eskubidea urratzen da, alegia, derrigorrez migratu behar izateko egoera ez jasatekoa.

Eta horrez gainera galdetu behar diogu gure buruari azken batean “Europa Gotorlekua” inbasioa jasaten ari ez ote den. Errealitateak esaten digu lekualdatzeen %86a “garapeneko bidean dauden” herrialdeen artean gertatzen dela, beraz, soilik atal minimo bat gertatu izaten da “herrialde garatuetarantz”. Baina Europan jende-oldeaz hitz egiten da, justifikatzeko mugetako heziak, mediterraneoan genozidio baten gertakizuna ahalbidetzen duten politikak, bero-beroan eginiko itzulketak edo Marokora edo Turkiara eginiko muga kanporaketak, “poli gaiztoaren” papera bete dezaten ordaintzen diegun bitartean.

Baina horrez gainera barne mugak aipatu behar ditugu. CIE-tako askatasun-gabetzera, osasun arloko eskubidea, inklusio errentak edo errenta bermatuak, “paperak” eskuratzeko baldintzak eta izapideak eskuratzeko baldintzak murrizteko erabiltzen diren barne mugak izango liratekeenak Azken batean, aipatu behar dugu pertsona migratzaileak EZ direla onartzen, gizarte eta politika eskubide berdinak dituzten subjektu bezala.

Bestalde, Arrazakeria aipatu behar dugu. Pertsona migratzaileak iruzurgileak, klandestinoak, alferrak eta gizarte laguntzez aprobetxatzen direnak, gaizkileak, terroristak balira bezala aurkezten dituen irudikapen horretaz. Pertsona migratzaileak duintasunik gabeko gizakiak balira bezala aurkezten dituen irudikapenaz. Eta irudikapen hori, emakumeekiko, pertsona migratzaileekiko, pertsona pobreekiko eta hemen halaber pertsona ijitoekiko nolabaiteko “gailentasun” bat justifikatzea ahalbidetzen duen matxismoarekin eta klasismoarekin lotuta dago, izan ere, azken horiek pertsona migratzaileek bezalako barne heziak jasaten dituzte.

Hori guztia dela eta, erresistentzia, borroka bateratuen eta mestizoen estrategiak garatu behar ditugu, bateratu egiten gaituztenak (ijitoak ez diren pertsonak, ijitoak eta migratzaileak) borroka komunetan, esaterako Iruñea Harrera Hiria, Astearteak Eguzkitan/los Martes al Sol, Oinarrizko Errenta etab. Errebindikazio komun horiek elementu mestizo komun bat izan behar dute: “PERTSONA GUZTIENTZAKO ESKUBIDE GUZTIAK”. Hori izan beharko da jarraitu beharreko bidea.

 • Mendebaldeko Sahara: Aichatu Yeslem, UJSARIO (Fronte Polisarioko Gazteria)

Ezagutzen al duzue gai hau? 1975. urtean Mendebaldeko Saharako Espainiako koloniaren hustuketa gertatu zen eta jarraian Marokok hartu zuen. Saharako herria 2tan zatitu zuen pareta batek, hain zuzen munduko bigarren luzeena zenak. “Zauri hori oraindik ez da sendatu”. Paretaren alde batean gelditu ziren exiliatuak eta errefuxiatuen eremuak eta paretaren bestaldean berriz, okupatutako lurraldeak.

Saharako gazteriak kanpamenduen barruan soilik lehen hezkuntza ikasi dezakegu, eta gure ikasketekin jarraitzeko Venezuelara, Kubara, Espainiara, lehen Libiara…joan beharrean aurkitzen gara.

Mendebaldeko Saharak “Gobernu Gazte“ batekin kontatzen du erbestean, karrerak eginak dituzten gazteekin, baina “euren lurrik” erabilgarri ez dutenez, ezinezkoa gertatzen zaie horiek praktikara eramatea. Honek nostalgia, etsipena eragiten die, jadanik irtenbiderik gabeko 40 urte joan dira. Horregatik, bide bakarra borrokan jarraitzea da, nazioarteko partaidetza eta atsedenik gabeko bistaratzea direla medio.

Nolako agertokia irudikatzen duzue Saharan?

75 eta 91 urteen artean gerra bat garatu zen Marokoren kontra. 91etik egundaino negoziazio bat dago indarrean ONU-ren bidez, Bakea lortuko delakoan. Baina gazteen ikuspegia da pazientzia agortu egin dela. Beti bakean konfiantza dugu, gerra “ez delako egokia”…Baina pazientzia agortu egin da eta beste bide bat bilatu beharko da.

4. GIZARTE INKLUSIOA.

 •  Sarrera: Ricardo Hernández, Pobreziaren eta Gizarte Esklusioaren Kontrako Borroka Sarea.

Sarea gazteagoa da CJN-NGK baino. Jadanik 30 urte bete dituzue, beraz, dagoeneko ez zarete hain gazteak, ezta?

Sare modura gure gain hartzen dugun misioa gure izenean islatuta dago (Pobreziaren eta Gizarte Esklusioaren Kontrako borroka Sarea).

Estatuko azkeneko txostenetan, Nafarroako pobrezia maila hegoaldeko beste hainbat eskualdetakoaren azpitik dago, baina Nafarroako per capita errentak antza gehiago du Europako beste Eskualde batzuetakoekin; haiekin konparatzean nabarmenki galtzen ateratzen gara. Bestalde, gazteriaren % 24a soilik emantzipatu daiteke, eta horrek ere gizarte esklusioa eragiten du.

Gizarte esklusioak gure gizarteko barne pareten moduko eragina izango du: kolektibo zehatzak, auzo osoak, azken batean, baliabideak eskuratu ezin dituzten pertsonak (pertsona gazteak barne). Beraz, oso beharrezkoak dira sareko jarduera, aliantzak, estekak, kolaborazioak, esaterako RNLPES-kin edo CJN-NGK erakundearekin egiten direnak. Bestalde, Sareko teknikari jaun/andreak zahartzen ari dira, beraz, jende gaztearen partaidetza behar dugu!

Gogoraraztea jadanik bideratzen ari dela Errenta Bermatu berria, zeinetan RIS-en baino kolektibo gehiago barne hartzeaz gainera pertsona onuradunen hein handi batentzat baldintzak hobetuko ziren, besteren artean, 18 eta 24 urte bitarteko pertsonen kolektiboa kaltetua gertatu arren.

Hori guztia dela eta, beharrezkoa da elkarrekin aurrera egiteko eta barne pareta horiek botatzeko bideak eta zubiak eraikitzea!

 • Ijitoen Kolektiboa: Joni Amador, Chavorroak eta Chavorriak.

Joni Amador naiz, Erdi Mailako ikasle Gazte ijitoa eta hau da jendaurrean hitz egiten dudan lehenengo aldia. Baina neska-mutik gazte ijitoen izenean hitz egiteak horretarako indarra eman dit.

Gaur egun Nafarroan 8000 pertsona ijito bizi dira, eta horietatik % 50ak 25 urte baino gutxiago ditu. Horietatik, 10etik 8ek ez dute bigarren hezkuntza amaitzen.

Errealitate honen aurrean, gure elkartea (neska eta mutil gazteekin eratua) 2014an sortu zen, “Sabicas”en omenez (gazte ijitoentzako erreferentea eta ispilua) eginiko dokumental batetik abiatuta, ondorengo helburuak lortzeko: Ijito gazteei ahotsa ematea, partaidetza bultzatzea, ijitoen kultura babestea, gazte ijitoen eta gainerako gazteen arteko harremanak bultzatzea, ijito gazteen irudi positibo bat ematea.

Ikasketek baliabide gehiago ematen dizkigute gure eskubideak defendatzeko, gure errealitatea eta errebindikazioak kanporatzeko. Osasuna eta Askatasuna!

 • Pertsona Migratzaileen Kolektiboa: Maite Ziganda, SEI.

Irudikatu dezagun 16 urteko neska gazte bat garela, Iruñera heltzen dena, atzean utzita lagunak, familia, bere ingurunea (paisaia, zaporeak, usainak…). Nola sentituko ginateke? Ba horrela sentitzen dira Nafarroara bizitzera etortzen diren gazte migratzaileak, dolu prozesuan eta gure gizartearen inguruko ezagutza eta egokitzapen prozesuan SEI-tik artatuak izaten direnak.

Gizarteratu zaitez berehala! Esaten diegu gizartetik. Baina, kontzienteak al gara bere egoeraz?

Eta halaber kontuan hartu behar ditugu hemen jaiotako neska-mutil gazteak, bere gurasoak beste herrialde batzuetatik Nafarroara migratzera behartuta aurkitu zirenez oraindik ere migratzailetzat hartzen ditugunak, hemen jaio izan arren! Kontzienteak al gara halaber egoera honetaz?

Eta halaber galdetu behar diogu gure buruari: Nola gizarteratuko gara? Gizarte integratzaile bat behar dugu. Horretarako, guztiok ekarpen handia dugu egiteko. Gure burua eta gizartea ireki behar ditugu. Horrek hobeak izatera eramango gaitu.

5. OSASUNA

 • Sarrera: Ibai Aramburu, CJN-NGK:

Osasun arloko zaintzak, indarrean dauden estereotipoak alde batera uzteko ahalegina egin behar du kolektibo honi dagokionez: oraindik prestatzen ari dira eta ez dira pertsona helduak, arduragabeak dira… Iritzi hauek guztiek baldintzatu egiten dituzte gure ekintzetako asko (esparru guztietan, baina gazteriaren esparruan ere bai) eta horrek bi modutan jokatzera eramaten gaitu: edo ez dugu horien iritziarekin kontatzen edo, kontatzen dugunean, ez du balio izaten pertsona heldu batenak bezainbeste, edo bestela gure kabuz erabakitzera jotzen dugu, gure jardueretatik, gehien komeni zaiena zer den erabakitzen dugunok. Osasun propioaren gestioan gazteriaren ahalduntzea eragozten duten dinamikak hauek urratzeko ahalegina egin behar dugu, eta langile teknikoaren eta gazteen arteko gune komunak sortzen hasi, aldi berean geure ardura izanik administraziotik gazteriarekin egokitzea, alderantziz izan beharrean. Zentzu honetan, osasuna ikuspuntu positibo batetik jorratzeak, arriskuen ordez zaintza azpimarratzen saiatuz, hurbildu egingo gaitu gazteriarengana, batez ere arriskuetan oinarritzen diren kanpainekin alderatuta. Osasunari buruzko diskurtsoa/jarduerak sortzeko beharra dago, eta ez gazteriarentzat, gazteriarekin eta horien partaidetzarekin baizik.

 • Sexualitatea: Ibai Aramburu, Gozamenez

Gozamenez-Con Mucho Gusto, 5 erakunderekin (CJN-NGK, Sare, Hiesaren Kontrako Hiritarren Batzordea, Hegoak eta Andraize) osatutako koordinadora bat da, gazteak eta sexualitatea binomioarekin jardunean aritzen dena. Sexualitate positibo baten aldeko apustua egiten du, abiapuntutzat hartuta plazerra, gozamena, arriskuak errespetutik eta zaintzatik edo autozaintzatik jorratuz eta sexualitatea bere osotasunean, modu integratzailean ulertuz, bizitza osoan zehar pertsonen baitan dagoen alderdi bat gehiago bezala hartuta. Pertsona gazteek garatu nahi dituzten jarduerak proposatzen dituzte eta Koordinadora, guneko teknika giltzaren batekin batera, hura gauzatzeaz arduratzen da. Funtsezko giltza modura aipatzen dira hizkuntza gaztearekin eginiko komunikazioa eta hedapenak, gazteriari dagozkion ordutegiekin eta guneekin egokitzea zainduz.

 • Kontsumoak: Eider Jaime, Hegoak

Hegoak elkarteak drogen kontsumoekin lotutako arazoen prebentzioa jorratzen du. Programa ezberdinak garatzen ditugu gazteriarekin. Nola egiten dugu?

Jende gaztea dagoen tokietara hurbiltzen gara, gure filosofiatik aritzen gara jardunean, gazteriaren egoerak, eskaerak eta kezkak kontuan hartuta. Horietako batzuk zenbait pertsona helduenak bezain moralistak dira, baina halaber neska-mutil gazte oso irekiak daude.

Funtsezkoa da gazteen eskaerak entzutea, interakzio zuzena bultzatzea zainduz, kontuan hartuta horien ingurunea eta egoera pertsonala, informatzeko eta arriskuak murrizteko orduan.

Eta horrez gainera oso beharrezkoa iruditzen zaigu Sare Publikoaren inplikazioa. Nafarroako Gobernuko departamentu ezberdinen, beste erakunde batzuen eta halaber Hegoak bezalako organizazioen jarduera koordinatua behar dugu, horietan gai hauek zuzenean gazteekin jorratzen direnez.

6. BERDINTASUNA

 • Sarrera: Sonia Cabrero, Lamias

Zer datorkigu burura berdintasuna hitzarekin? Berdintasuna zeharkako elementu bat da!

Berdintasuna egunerokotasunaren baitan gertatu eta praktikatu behar da. Berdintasunezko gizarteak behar ditugu. Gure portaera pertsonaletatik, hizkuntzatik, sare sozialetan partekatzen dugunetik abiatuta. Horietan guztietan, desberdintasuna eragiten duten ROLAK erreproduzitzen ditugu.

 • Genero Berdintasuna: Sonia Cabrero, Lamias

Lamias 2008an sortu zen, eremu hau feminismotik jorratzen duten emakume gazteen elkarteen gabezia estaltzeko. Gogorarazi nahi dut feminismoa emakumezkoen eta gizonezkoen arteko berdintasuna defendatzen duen mugimendua eta ideologia dela.

Emakumeen kolektiboa bereziki jasaten ari da laneko prekarietatearen egoera. Zentzu honetan, Nafarroa da genero ezberdintasun handiena erakusten duen autonomia erkidegoa.

Nafarroan ezinezkoa da osasun publikoan abortatzea.

Diskriminazioak daude eguneroko bizitzan, eta ez soilik eraso sexistak.

Ezinbestekoa da haurtzarotik eta heziketatik jardutea. Funtsezkoa da heziketa afektibo-sexuala. Eta horrez gainera, emakumearen ikuspegi anitza eta zeharkakoa (jatorria, etnia, klasea…) ematen da.

 • LGTBI: Erika Salvarierra eta Iker Moreno, Kattalingorri

Kattalingorri eremu irekia eta anitza da, 2000. urtetik LGTBI kolektibo ezberdinak barne hartzen dituena. Esan dezakegu azken urtetan irekitasuna nabarmenagoa dela, baina Nafarroa oraindik ere LGTI-foboa da .

Kattalingorritik administrazioarekin kolaboratzea planteatu zen, arreta eta aholku zerbitzu bat garatzeko. Horrela, 2016ko abuztuan, LGTBI informazio eta arreta zerbitzu bat sortu zen. Eroso sentitzera garamatzan gune bat da, kolektibo honek jasaten dituen erasoak salatzeko eta gizarte tolerante baten alde borrokatzeko bidea ematen duena. Eta horrez gainera, sexu aholkuaren zerbitzu batekin kontatzen du. Sexua eta desira jorratzen dira, paraleloak izan arren ezaugarri propioak dituztela ahaztu gabe. Banakako aholkularitzak hala nola berdinen arteko laguntza taldeak garatzen dira, profesionalen babesarekin.

Hara hurbiltzera eta ahalduntzera animatzen zaituztegu!

 • Aniztasun funtzionala: Bárbara Trébol, ANFAS

Barbara naiz, eta desgaitasun intelektuala jasaten dut. Desgaitasun intelektuala jasaten dugun pertsonek babesak behar ditugu, izan ere, babes horiekin gainerako jendeak bezalako gauzak egin ditzakegu. Aniztasun funtzionalak pertsona guztiak hartu behar ditu barne, zeren pertsona bakoitzaren funtzionamendua ezberdina da.

Nire lanean, beste edozein pertsonak bezalako zeregin eta jarduera berdinak garatzen ditut eta horrez gainera, boluntarioa naiz ANFAS bezalako elkarte eta kolektibo ezberdinetan.

Soldata duina, etxebizitzarako eskubidea eta hori lortzeko beharrezko babesak eskatzen ditugu. Hurbileko mundu batean, mundua eskuragarria izan dadila guztiontzat.