Batzorde Etengabea

Batzorde Etengabea osatzen du pertsonen talde batek; horien ardura da Batzordetako hitzarmenak betearaztea eta Kontseiluaren ordezkaritza betetzea, Batzorde Nagusia biltzen ez denean. Batzarrean bozketa bidez hautatzen dira eta kargu horren iraunaldia 2 urtekoa izaten da. Batzorde Etengabeko kide izateko adin muga 30 urtekoa da.

Batzorde Etengabeko kide bakoitzak funtzio eta erantzukizun ezberdinak betetzen ditu, epe horri dagozkionak. Klasikoenetatik hasita, esaterako Idazkaritza edo Diruzaintza; baita hain komunak ez diren beste batzuk ere, esaterako Berdintasunaren Arloko arduraduna.

BE aldizkakotasun batekin biltzen da, Kontseiluaren gestioa planifikatzeko eta garatzeko, CJN/NGK-ren funtzionamendu zuzena zaintzeko beharrezko erabakiak hartuz.

Etengabeko Batzordea

Presidentzia
Juan S. Gutiérrez
presidencia@cjn-ngk.org / 608 183 867

Idazkaritza
Andrea San Martín
asanmartin@cjn-ngk.org

Lehendakariordea
Sara Mantero
smantero@cjn-ngk.org

Lehendakariordea
Rubén Vergara
rvergara@cjn-ngk.org

Diruzaintza
Alejandro López
alopez@cjn-ngk.org